Cài wordpress trên centos | Hướng dẫn cài đặt WordPress ON Centos 7 (LAMP) | Install WordPress on Cetnos 7

4
Rate this post

Cài wordpress trên centos đang là nội dung được rất nhiều người tìm kiếm. Vậy nên hôm nay Thủ Thuật Nhanh xin đưa đến các bạn nội dung Cài wordpress trên centos | Hướng dẫn cài đặt WordPress ON Centos 7 (LAMP) | Install WordPress on Cetnos 7 thông qua clip và bài viết dưới đây:Mua sản phẩm này trên Shopee: Mua Ngay

Mua sản phẩm này trên Lazada: Mua Ngay

Mua sản phẩm này trên Tiki: Mua Ngay

#wordpress #centos7lamp #ITsharenvpchannel
Hướng dẫn cài đặt WordPress ON Centos 7 (LAMP) | Install WordPress on Cetnos 7
#———————————————————
#–CREATE BY IT SHARE NVP
#–DATE: 2019-08-25
#–Install WordPress 5 with Apache, MariaDB 10 and PHP 7 on CentOS 7
#———————————————————
1. Setup LAMP
—Cài linux
—Apache, nigx
—Mysql -mariadb
—php7
—yum -y install
—yum install yum-utils
—yum-config-manager –disable remi-php54
—yum-config-manager –enable remi-php73
—yum install httpd mariadb mariadb-server php php-common php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt
—MSYQL-MariaDB
—Start và cài đặt
# systemctl start mariadb
# mysql_secure_installation
—Webserver Apache
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd
–Tạo user và db wordpress
mysql -u root -p
CREATE DATABASE itsharenvp;
## Creating new user ##
CREATE USER [email protected] IDENTIFIED BY “password”;

## Grant privileges to database ##
GRANT ALL ON itsharenvp.* TO [email protected];

## FLUSH privileges ##
FLUSH PRIVILEGES;

## Exit ##
#———————————————————
2. Setup WordPress
–yum install wget -y
–cd /tmp && wget
–tar -xvzf latest.tar.gz -C /var/www/html
–chown -R apache:apache /var/www/html/wordpress
–vim (nano) /etc/httpd/conf/httpd.conf
–Tạo vhost
file vhost
Mo vhsot nhé: chổ này youtube không cho sài thẻ
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/wordpress
ServerName viettechgroup.vn
ServerAlias www.viettechgroup.vn
ErrorLog /var/log/httpd/viettechgroup.vn-error-log
CustomLog /var/log/httpd/viettechgroup.vn-acces-log common
End VirtualHost
–Restart webserver httpd
systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
–Tiến hành khai báo
–Web

#———————————————————

3. Cấu hình 1 số cái
–review sơ qua
–cách post bài
–applied themes
–menu

Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi.
Hẹn gặp lại các bạn các video clip sau.

Tag: Cài wordpress trên centos, LAMP, Hướng dẫn cài đặt WordPress, Install WordPress, on Cetnos 7, it share nvp channel, webserver, esxi

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chủ đề Cài wordpress trên centos | Hướng dẫn cài đặt WordPress ON Centos 7 (LAMP) | Install WordPress on Cetnos 7. Thủ Thuật Nhanh hy vọng đã giúp được bạn giải đáp được vấn đề, mọi thắc mắc hay comment xuống phía dưới.

Xem thêm: https://thuthuatnhanh.club/category/chia-se

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *